Leijs Šeps

Kā 5 Brodvejas dejotāji tiek galā ar COVID

Ir pagājis viens gads kopš Brodvejas slēgšanas, un daudzi no mums mākslas vidē sēž ar postošiem zaudējumiem un joprojām neskaidru nākotni. Lielākā daļa Brodvejas izpildītāju pagājušo gadu ir pavadījuši, iesniedzot pieteikumu par bezdarbu, pievēršoties citiem mākslas darbiem un pārvēršot sānu grūstīšanos par pilnas slodzes j